Przedszkolne programy

Dzięki programom, które realizujemy w naszych placówkach dzieci nabywają nowe umiejętności 
i zdobywają wiedzę w ciekawy
i atrakcyjny sposób.

RÓŻNORODNA OFERTA

Przedszkolne programy

Programy obowiązujące w PN Promyk dostępne są do wglądu, na prośbę Rodzica, u wychowawcy grupy.