Edukacja Terapeutyczna

Zajęcia w niepublicznych przedszkolach Promyk są nie tylko niezwykle atrakcyjne dla maluchów, ale także wspierają ich wszechstronny rozwój.

O PROGRAMIE

Promyk i terapeutyczna edukacja przedszkolaka


Celem projektu jest wsparcie terapeutyczne i pomoc dzieciom z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi w celu przygotowania ich do pełnego udziału w funkcjonowaniu w grupie rówieśników w środowisku przedszkolnym, oraz zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki w szkole.

Naszą ofertę kierujemy do dzieci z rożnymi dysfunkcjami rozwojowymi, dbając o kompleksową i dostosowaną do indywidualnych potrzeb opiekę dla każdego dziecka. Grupy terapeutyczne i integracyjne stworzone zostały z myślą o dzieciach posiadających opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego, u których podejrzewa się lub stwierdzono między innymi Zespół Aspergera, niepełnosprawność ruchową, w tym afazję motoryczną lub opóźniony rozwój psychoruchowy. Naszym celem jest przygotowanie dziecka do pełnego udziału i funkcjonowania w grupie rówieśników (umiejętnie włączamy dzieci w środowisko przedszkolne) oraz zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania edukacji szkolnej.

Przedszkole Niepubliczne Promyk Helena Grzywacz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Przedszkole Niepubliczne Promyk - oddział terapeutyczny"

Zatrudnieni w naszej placówce specjaliści i terapeuci, tworzący zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sporządzają dopasowany do potrzeb i możliwości dziecka Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET), zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W skład zespołu wchodzą:

Przebywając w grupie terapeutycznej, liczącej od 6 do 8 osób pod opieką dwóch wykwalifikowanych nauczycieli dzieci biorą udział w odpowiednio dobranych do ich potrzeb i możliwości zajęciach stymulacyjno-rozwojowych tj.:

Pomoc psychologa

Profesjonalne wsparcie dla każdego dziecka

Ponadto nasze przedszkole otacza pomocą psychologiczno – pedagogiczną wszystkie dzieci, które tego wymagają na różnych etapach rozwoju i przejawiają trudności w różnych obszarach.

Wszystkim rodzicom oferujemy również wsparcie w postaci spotkań informacyjnych i warsztatowych.

Promyk na Podzamczu działa między innymi jako przedszkole językowe. Zapewniamy najmłodszym zajęcia
z angielskiego i niemieckiego.